Giờ làm việc bidv Thái Nguyên

Giờ làm việc bidv Thái Nguyên