Nên làm việc ở Hà Nội hay sài gòn

Nên làm việc ở Hà Nội hay sài gòn