Công ty Phát Đạt

Địa chỉ: Ninh Vân, Hoa Lư, TP. Ninh Bình
_ Là một công ty kinh doanh hàng đầu về cung cấp các dịch vụ. _ Công ty đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh _Xây dựng nhà. _ Nhận thầu các công trình _Hoạt động xây dựng chuyên dụng _ Hoạt động kinh doanh giải trí. _chuyên tổ chức sự kiện _Phục vụ các chương trình nghệ thuật _ Vận chuyển hàng hóa. _kinh doanh vận tải đường bộ,đường thủy _Quản lý và cung ứng nhân lực.
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty Phát Đạt tuyển dụng