Công ty TNHH Môi Trường Phú Hà

Địa chỉ: 124 - Tổ 6 TT Đông Anh - Hà Nội
Website: moitruongphuha.vn
Công ty TNHH Môi trường Phú Hà là đơn vị chuyên thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại. Được bộ TNMT cấp phép mã số hành nghề QLCTNH:1-2-3-4-5-6.016.VX ngày 27 tháng 5 năm 2016 (cấp lần 3), với quy mô hoạt động trên địa bàn toàn quốc. Hiện tại Phú Hà đã có 01 nhà máy tại Phú Thọ, 02 nhà máy tại Hà Tĩnh, đang triển khai xây dựng 02 nhà máy tại Thái Nguyên... Với những khách hàng là những doanh nghiệp lớn như Samsung, Toyota, Doosan, Trường Hải, Formosa, Masan.... với những lợi thế như vậy Phú Hà đang và sẽ là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường của Việt Nam. Công ty TNHH Môi trường Phú Hà là đơn vị chuyên thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại. Được bộ TNMT cấp phép mã số hành nghề QLCTNH:1-2-3-4-5-6.016.VX ngày 27 tháng 5 năm 2016 (cấp lần 3), với quy mô hoạt động trên địa bàn toàn quốc. Hiện tại Phú Hà đã có 01 nhà máy tại Phú Thọ, 02 nhà máy tại Hà Tĩnh, đang triển khai xây dựng 02 nhà máy tại Thái Nguyên... Với những khách hàng là những doanh nghiệp lớn như Samsung, Toyota, Doosan, Trường Hải, Formosa, Masan.... với những lợi thế như vậy Phú Hà đang và sẽ là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường của Việt Nam.
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty TNHH Môi Trường Phú Hà tuyển dụng