Công ty TNHH Namyang Innotech Vina

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Phường Tân Hồng, Thị Xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Website: Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Công ty TNHH Namyang Innotech Vina chuyên sản xuất và cung cấp silicon, caosu, sponge... KCN Tiên Sơn, Phường Tân Hồng, Thị Xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường công ty tuyển dụng các vị trí sau: Công ty TNHH Namyang Innotech Vina chuyên sản xuất và cung cấp silicon, caosu, sponge... KCN Tiên Sơn, Phường Tân Hồng, Thị Xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường công ty tuyển dụng các vị trí sau:
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty TNHH Namyang Innotech Vina tuyển dụng