Công ty TNHH Tư vấn và Phát Triển Đồng Xanh

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh
Website: Quy mô nhân sự: Trên 300 người
Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Đồng Xanh chuyên vận hành, bảo đưỡng dây chuyền nhà máy giấy tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Đồng Xanh có 2 mảng chính là GIS và năng lượng. Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Đồng Xanh chuyên vận hành, bảo đưỡng dây chuyền nhà máy giấy tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Đồng Xanh có 2 mảng chính là GIS và năng lượng.
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty TNHH Tư vấn và Phát Triển Đồng Xanh tuyển dụng