KÊNH TRUYỀN HÌNH

Địa chỉ: Số 19 Ngõ 97 Chính Kinh, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Website: Quy mô nhân sự: 150 - 300 người
Kênh phát thanh, kênh truyền hình là sản phẩm báo chí, gồm các chương trình phát thanh, truyền hình được sắp xếp ổn định, liên tục Kênh phát thanh, kênh truyền hình là sản phẩm báo chí, gồm các chương trình phát thanh, truyền hình được sắp xếp ổn định, liên tục
1
Số tin tuyển dụng

Việc Làm KÊNH TRUYỀN HÌNH tuyển dụng