Nhà Hàng Nhật Hachijuhachi

Địa chỉ: 168A Xuân Diệu, Quảng An, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02462583587
2
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Nhà Hàng Nhật Hachijuhachi tuyển dụng