Tuyển dụng việc làm tại Cụm Công Nghiệp Đồng Phong

Cụm công nghiệp Đồng Phong (thuộc xã Đồng Phong, huyện Nho Quan). Tổng diện tích là 150 ha. Dự kiến bố trí: Chế biến nông lâm sản, cơ sở sửa chữa cơ khí;