Tuyển dụng việc làm tại Cụm Công Nghiệp Lai Xá

Cụm Công Nghiệp Lai Xá được UBND TP Hà Nội ban hành các quyết định thành lập số 4783/QĐ-UBND, số 4786/QĐ-UBND, số 4787/QĐ-UBND.
Cụm công nghiệp