Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long

Vị trí : Xã Hải Bối - huyện Đông Anh - Hà Nội
Quy mô : 302 ha
Chủ đầu tư : Dong Anh Co. & Sumitomo Corp. Joint Venture
KCN tập trung Bắc Thăn