Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Bắc Thường Tín

Vị trí : Huyện Thường Tín - Thủ đô Hà Nội
Quy mô : 112 ha
KCN Bắc Thường Tín nằm tại ngã tư giao lộ đường quốc lộ 1A và đường tỉnh lộ