Tuyển dụng việc làm tại Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền

Khu công nghiệp Lương Điền – Cẩm Ðiền được UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Khu c