Tuyển dụng việc làm tại Khu công nghiệp Công nghệ cao sinh học

Khu công nghệ cao sinh học, có quy mô diện tích khoảng 200 ha thuộc địa phận các xã Tây Tựu, Liên Mạc, Thụy Phương, Minh Khai và Cổ Nhuế của huyện Từ Li Quy hoạch xác định cho Khu công nghệ cao sinh học để thu hút các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ sinh học. UBND Thành phố có dự kiến giao cho Công ty Pacific Làd Ltd. làm chủ đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao sinh học này.