Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Điềm Thụy

KCN Điềm Thụy có diện tích 170 ha đi vào hoạt động từ năm 2009 do công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - APECI làm chủ đầu tư. KCN nằm trên đ