Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn là khu công nghiệp duy nhất có vốn đầu tư của Hồng Kông tại miền Bắc Việt Nam. Tính đến nay, khu công nghiệp đã thu hút hơn 30 nhà