Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Đô thị Nam Sơn

Khu công nghiệp Đô thị Nam Sơn, Hạp Lĩnh có tổng diện tích quy hoạch: 1.000 ha; trong đó Khu công nghiệp 800 ha, Khu đô thị 200ha. Nằm sát Quốc lộ 38, gần đườn