Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Đông Anh

Khu công nghiệp tập trung Đông Anh thuộc Thành phố Hà Nội nằm trên địa bàn xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, có quy mô diện tích khoảng 470 ha. Chủ đầu tư là T