Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Gia Bình

KCN Gia Bình thuộc Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, được thành lập theo quyết định số 1546 /TTg-KTN của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 18/09/2008