Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Hanaka

Khu công nghiệp HANAKA thuộc địa phận các phường: Trang Hạ và Đồng Nguyên - thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Ranh giới quy hoạch:

+ Phía Bắc giáp m

+ Phía Nam giáp TL295B;

+ Phía Đông giáp ruộng canh tác;

+ Phía Tây giáp TL271.

2. Quy mô, tính chất Khu công nghiệp quy hoạch.

2.1. Quy mô: Tổng diện tích trong ranh giới quy hoạch khoảng 74,22ha.

2.2. Tính chất Khu công nghiệp: Là Khu công nghiệp tập trung, đồng bộ hiện đại, sử dụng tốt nguồn nguyên liệu và nhân lực tại địa phương, gồm các ngành sản xuất công nghiệp ít gây ô nhiễm độc hại:

+ Công nghiệp may mặc, thủ công mỹ nghệ;

+ Cơ khí, lắp ráp điện tử, điện lạnh;

+ Các ngành công nghiệp nhẹ ít gây ô nhiễm, độc hại khác.