Tuyển dụng việc làm tại Khu công nghiệp Hào Xá

Vị trí: Xã Lộc Hòa, xã Mỹ Xá - Thành phố Nam Định
Tổng vốn đầu tư: 472 tỷ VND
Diện tích: 300 ha
Quy hoạch chi tiết của