Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Hòa Xá

Được thành lập theo văn bản số 1345/CP-CN ngày 03/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ Hiện trạng
Đã đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động.Quy hoạ