Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Khai Sơn

Thuộc địa phận xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội
Tổng diện tích quy hoạch: 1000ha
Các lĩnh vực