Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Phú Nghĩa

Khu Công nghiệp (KCN) Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Phú Mỹ, làm chủ đầu tư, được hình thành theo Công văn số 487/TTg-