Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Sông Công I

Quy mô 220ha
Các ngành công nghiệp ưu tiên kêu gọi đầu tư:

– Nhóm ngành điện, điện tử,

– Nhóm ngành sản xuất và lắp ráp ô tô

– Các nhóm ngành cơ khí chế tạo, luyện kim

– Các ngành công nghiệp khác có trình độ tiến hiện đại