Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Sông Công II

Diện tích: 250 ha
Hướng phát triển trong KCN này là các ngành Đi-ê-zen, phụ tùng, chế biến nông sản thực phẩm, vật liệu xây dựng, may mặc, điện