Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Tân Hồng

KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn được sáp nhập vào KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 754/QĐ-UBND của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắ