Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Thuận Thành 2

Khu công nghiệp Thuận Thành 2 thuộc địa phận các xã: An Bình, Mão Điền, Hoài Thượng, và thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thành lập theo Quyế