Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Thuận Thành 3

Địa điểm: xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư (Công ty phát triển hạ tầng): Công ty Khai Sơn
Quy mô: Tổng diện tích quy hoạch l