Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Tràng Duệ

KCN Tràng Duệ thuộc xã Lê Lợi, huyện An Dương,Thuộc KKT Đình Vũ- Cát Hải, Hải Phòng.
Trên tổng phần diện tích được giao là 401 ha, đến nay