Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Tuy

Khu công nghiệp Hoàng Mai, có diện tích 92.550m2, trước đây là cụm công nghiệp Vĩnh Tuy, để phù hợp với sự phát triển chung của quận và thực hiện chủ t
Về quy hoạch sử dụng đất, trong tổng số 64.471m2 đất lập quy hoạch chi tiết, có 41.420m2 dành cho khu văn phòng, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin; 2.725m2 đất làm bãi đỗ xe tập trung; 2.807 m2 đất cây xanh kết hợp đỗ xe và 16.982m2 đất giao thông nội bộ. Mật độ xây dựng trong toàn khu là 35%.