Tuyển dụng việc làm tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng

KCN VSIP Hải Phòng được khởi công vào tháng 1 năm 2010 với diện tích phát triển 1.600 ha. Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng thuộc thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguy